FORBRUKERINFORMASJON

Solskjermingsforbundet har utarbeidet en rekke veiledninger. Her vil du finne informasjon om bruk, vedlikehold, garantier, reglementer og hva man kan forvente av produktene. 

Alle filene er nedlastbare.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for forbrukersalg

BRUK OG VEDLIKEHOLD
Garantier, reklamasjoner, bruk og vedlikehold av solskjermingsprodukter

KRAV TIL INNVENDIGE SNORER
Regler for å hindre skader på barn ved produksjon, montering og bruk av solkjerming med snorer innvendig

MELDING OM REKLAMASJON
Skjema for melding av reklamasjon

GLASS I FASADER OG SOLSKJERMING
Solskjermingsproduktenes effekt på inneklima og energibruk

GLASS I FASADER OG LUFTTETTHET
Fasadeprodukters betydning for inneklima

GLASS I FASADER OG KULDEBROER
Fasadeprodukters betydning for inneklima og energibruk