UTVENDIGE PERSIENNER

Utvendig monterte persienner gir minimal varmeoverføring til rommet, og dette gir laveste avskjermingskoeffisient av alle former for solskjerming. Persiennene kontrollerer også lysfordelingen og eliminerer blending uten å hindre ventilasjonen.

For brukeren betyr utvendige persienner total fleksibilitet. Persiennene kan heves om vinteren og i overskyet vær, og vinkelen på lamellene kan reguleres slik at naturlig dagslys slipper inn etter behov. Alt dette kan fjernstyres innenfra, enten manuelt eller med motor.

  • Holder effektivt varmen ute.
  • Gir bedre arbeidsmiljø med lavere innetemperatur.
  • Kan sammenkobles med flere enheter, noe som gir lavere totalkostnad.
  • Har den beste muligheten for dagslysstyring i forhold til solvinkel, med automatikkstyring
  • Har best solskjermingsfaktor.
  • Gir lavere investeringer og driftskostnader på klimaanlegg.
  • Gir bra utsyn, og reduserer innsyn.
  • Brukes til blending i møterom eller soverom.
  • Leveres i mange ulike farger som kan tilpasses fasadens linjeføring og fargebruk.
  • Lamell bredder fra 50 til 100mm. Det anbefales brede lameller hvis utsynsfaktoren er viktig.
  • Kan også fåes med solceller.