VINDUSFILM

Egenskaper til Vindusfilm

 • Meget bra reduksjon av solenergi.
 • Isolasjon, rett produkt bedrer U verdi.
 • Energisparende, bedrer G verdi.
 • Reduksjon av UV stråler.
 • Film er for å redusere falming av interiør.
 • Innsynshindring – enveisspeil.
 • Sikkerhetsfilm – vanskeliggjør innbruddsforsøk, eksplosjonssikring.
 • Sikkerhetsfilm – sikrer personer og inventar mot glassplinter.
 • Antigraffiti film – til utstillingsvinduer og lignende.
 • Bilfilm – varmedempende – gir bilen et bedre utseende. 
 • Dekorfilm til glass – mange mønstre og farger. 
 • Innsynshindring. 
 • Ripesikringsbelegg – styrke avhengig av produkt 
 • Ingen vedlikehold. 
 • Både innvendig og utvendig montering. 
 • Levetiden og garantier varierer med de forskjellige produsentene av film.

HVA SKJER NÅR MAN MONTERER FILM PÅ GLASS?

Samtlige av våre solfilmer, sikkerhetsfilmer og dekor filmer monteres med en spesialkonstruert monteringsvæske. Væsken sprøytes på filmen ved montering.

Under monteringen dras denne væsken ut, og da må det være en glippe mellom filmkanten og vindusrammen på 1-3 millimeter.

En del av fuktigheten blir likevel liggende igjen mellom filmen og glasset. Denne fuktigheten kan forårsake en tåkelignende effekt i filmen, gjerne med et regnbueaktig fargespill. Dette er et resultat av at lyset brytes i denne fuktigheten.

Herdingstiden på filmen/limet er fra 1 til 4 uker, avhengig av luftfuktighet og temperatur.

Etter at filmen har herdet vil filmen bli helt optisk klar, uten disse feltene med tåke/regnbue.

Ved monteringen, og en stund etter, kan man også oppleve at vannet samler seg i små lommer mellom filmen og glasset. Disse vannlommene vil etter hvert trekke ut gjennom filmen, og filmen vil herde inn mot glasset.

Små partikler i vannet kan gi prikker i den monterte filmen. Grunnen til dette er at rundt partiklene står det vann. Her vil også vannet trekke gjennom filmen, og prikkene vil forsvinne.

Ved utvendig montering må vi ta et forbehold om at været er bra. Montering i regnvær og i vind er utelukket.

Dersom montering skal skje på steder med gjennomtrekk, kan problemer med støvpartikler på filmen oppstå. Når vi drar av lineren på filmens bakside, blir filmen svært statisk, og støvet trekkes inn mot limflaten.

Man skal ikke vaske rutene like etter at filmen er lagt, men vente i minimum 4 uker. Da er vi sikre på at filmen har herdet. Skarpe gjenstander må ikke brukes på ruter med film. Vi anbefaler såpevann, svamp og gumminal.

VASKEANVISNING:

Etter monteringen skal man vente i 30 dager før man vasker vinduene første gang. Dette er for å forsikre at herdingen av filmen er ferdig. 

Vi anbefaler at man bruker følgende utstyr:

 • Myk svamp som ikke setter riper.
 • Rent såpevann i bøtte.
 • Vindusnal av gummi.
 • Mykt lofritt papir for tørking.

Det er viktig at man ikke prøver å fjerne tape, klistremerker og lignende på filmen med skarpe kniver eller skraper.

Vi ber om at denne anvisningen blir lagt frem for de som utfører vindusvaskingen.

Bevegelige film systemer.

 • Meget bra reduksjon av solenergi.
 • Isolasjon, Bedrer U verdi.
 • Energisparende, bedrer G verdi.
 • Reduksjon av UV stråler.
 • Filmer for å redusere falming av interiør.
 • Innsynshindring.
 • Ingen vedlikehold.
 • Innvendig montering
 • Levetiden og garantier varierer med de forskjellige produsentene av film.