FAST SKJERM

  • Fast montert
  • Horisontale og vertikale løsninger
  • Faste eller bevegelige lameller
  • Flere lamelltyper og størrelser
  • Bevegelige lameller styres normalt med motordrift