De kvalifiserte rådene
De riktige produktene

dagslysDAGSLYS - AKTINIESK INNEMILJØ

Lysforholdene er avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Belysning
har stor betydning for menneskets helse og trivsel. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet
oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. (jfr byggereglene §8-35).

 

 

 

logo villamarkisen

logo-pluss2

logo alfa

logo taasen

sandatex-logo

dickson logo

logo norsol

Logo-RHJ-AS

logo hella

rtlogo

consol03

logo ecliptic

Solskjermingsforbundet   post@solskjerming.no    918 23 422

Produsert av Axentum kommunikasjon i samarbeid med NorsDataSupport